دانشمندان نوروساینس در دانشگاه های MIT و بوستون کشف کردند که افراد با اختلال دیسلکسیک (اختلال خواندن) کمبود هایی در ادراکات حسی دارند. مغز معمولا به سرعت خود را با درون داد های حسی مانند صدای یک شخص یا تصویر یک شی به منظور پردازش موثر تر، انطباق دهد. اما محققان کشف کردند افراد با مشکل خوانش پریشی به طور میانگین نزدیک نصف افراد معمولی ست.

دیسلکسیا

این تفاوت ممکن است برخی از مشکلات افراد دیسلکسیک (افراد با اختلال خواندن)، مانند یادگیری، را شرح دهد. محققان می گویند: “انطباق وسیله ای برای مغز است که کمک می کند مشکلات سخت، آسان تر شود. اما این افراد این توانایی را ندارند.”

محققان برای این کشف، بر روی انطباق سریع نورونی متمرکز شدند. آنان از fMRI برای آزمایش مغز بزرگسالان در دو گروه دیسلکسیک و سالم در حین گوش دادن به یک صدا، استفاده کردند، به این شکل که یک صدا برای عده ای رشته ای از لغات را باز گو می کرد و برای عده ای دیگر صدا های متفاوتی لغات را می گفت.

معمولا مغز برای انطباق با یک صدای ثابت حدود یک یا دو ثانیه نیاز دارد، اما با چندین صدا منطبق نمی شود. هنگام انطباق مغز اندازه گیری fMRI نشان دهنده ی کاهش شدید فعالیت در مناطق مغزی می باشد.

اشخاص سالم با صدای ثابت منطبق گشتند اما در صدا های چندگانه این انطباق رخ نداد. از طرفی افراد دیسلکسیک در هر دو صورت فعالیت مغزی بالاتری داشتند که نشان دهنده عدم انطباق می باشد.  افراد دیسلکسیک با مهارت خواندن بهتر، انطباق بیشتری نشان دادند. محققان می گویند: معمولا مغز ثبات صدا را متوجه می شود و ما انطباق کم تری در مغز افراد دیسلکسیک در مقایسه با افراد سالم یافتیم.