اصل ثابت در خردسالی و بزرگسالی تغییر و کسب تجربیات اساسی می باشد. همواره وزنه های عاطفی سخت تحت مدیریت قرار می گیرند و گاهی ممکن است به مشکلاتی در بزرگسالی ختم شوند. نوروفیدبک روشی ست که به افراد کمک می کند تا فعالیت مغزی خود را تحت کنترل در بیاورند و در نتیجه به تنظیم هیجانی برسند. در حالی که به طور معمول این روش در بزرگسالان استفاده می شده است مطالعه جدیدی که در مجله NeuroImage به چاپ رسیده نشان داده است همان کارایی را نیز برای کودکان خواهد داشت.

تنظیم هیجانی

مشکل در مدیریت عواطف و نگه داشتن آن ها تحت کنترل باعث مشکلات مختلف روان شناختی حتی یک مشکل تمام عیار روان پزشکی می شود. این اتفاق خصوصا در کودکی رخ می دهد. اتفاق ناگوار در دوران کودکی منجر به مشکلات متعددی از قبیل افسردگی، اضطراب و شاید حتی مشکلات ناگوار تر می شود. راهکار های متعددی برای کمک به افراد جهت کنترل احساسات شان هست، که یکی از آن ها نوروفیدبک می باشد. این درحالی ست که تا کنون نوروفیدبک در این زمینه برای بزرگسالان آزمایش شده است و کودکان – که از نظر نورونی جوان تر می باشند و بهتر از نوروفیدبک استفاده می کنند- در این آزمایش ها جایگاهی نداشته اند.

نوروفیدبک و پژوهش های جدید

پژوهش جدید با استفاده از نوروفیدبک بر روی نمونه ای از کودکان انجام شده است. موس سوکانبی، محقق و یکی از نویسندگان مقاله می گوید: ما با کودکان بین ۷ تا ۱۶ سال کار نمودیم. آن ها یک تصویر احساسی نگاه می کردند و قبل از آن که مجددا این تصویر نمایش داده شود ما فعالیت مغزی آن ها را اندازه می گرفتیم.

شرکت کنندگان می توانستند تغییر فعالیت مغز خود را در مقیاس حرارتی در صفحه  MRI ببینند و یاد می گرفتند که آن را با استفاده از راهکار های شناختی کاهش یا افزایش دهند. همه ی آن ها فرا گرفتند که چگونه فعالیت مغزی خود را افزایش دهند (کاهش دادن آن سخت تر می باشد) با تکنولوژی های خاص قادر بودیم مدار های درگیر در تنظیم هیجانی را شناسایی و بازسازی کنیم.

کاترین کوهن محقق دانشگاه آکسفورد و نویسنده اول مقاله می گوید: نتایج نشان می دهد که نوروفیدبک از طریق تاثیر بر تمام مدار تنظیم هیجانی در پشت سطح مغز می تواند در تنظیم هیجانی نقش داشته باشد. بنابر این، این تحقیق نشان می دهد نوروفیدبک می تواند برای کودکان اثر گذار باشد.


منبع: ساینس دایرکت