شاید شما هم از جمله کسانی باشید که کارهای هیجان انگیزی همچون جستجو در اینترنت، بازیهای کامپیوتری و … سبب شوند تا امور مهم تر خود را به تاخیر بیندازید. چه چیزی سبب می شود که قدرت ما در برابر این وسوسه ها کم باشد و چگونه با آنها مبارزه کنیم و به کارهای مهم تر بپردازیم؟ وقت شناسی را چگونه یاد بگیریم؟ شاید وقت شناسی از جمله مهارت های مهمی ست که باید انسان امروزی فرا بگیرد.

متاسفانه وسایل ارتباط جمعی باعث می شود ما کمتر از پیش به کار های روزمره خود برسیم. جست و جو در اینترنت، دیدن صفحات فضای مجازی مانند اینستاگرام، تویتر، همگی بار شناختی اضافه ای را به ما تحمیل می کنند که برخی اوقات توانایی پردازش این همه اطلاعات را نخواهیم داشت.