کتاب “دنیای قشنگ نو”

تصویری اتوپیایی یا دیستوپیایی دنیای قشنگ نو تحلیل روانکاوانه رمان آلدوس هاکسلی با عنوان «دنیای قشنگ نو» تأثیر متقابل پیچیده ای از مضامین جامعه شناختی و بینش های روان انسان را نشان می دهد. روانکاوی که توسط زیگموند فروید توسعه یافته است، ضمیر ناخودآگاه، امیال و راه هایی...

کتاب “جنون چیست؟”

جنون چیست؟ از دارین لیدر بعد از خلاصه کتاب “تاریخ جنون” اثر فوکو شاید بهتر باشد کتاب جنون چیست اثر دارین لیدر را هم که روانکاوانه به مساله جنون پرداخته برسی کنیم. در کتاب “جنون چیست؟” دارین لیدر سفری عمیق و روشنگر را از طریق چشم‌انداز پیچیده...

کتاب “عقل در برابر جنون”

در جست و جوی خوشبختی آدام فیلیپس در کتاب “عقل در برابر جنون” کاوش عمیقی در مورد ماهیت پیچیده و اغلب دست نیافتنی خوشبختی انسان آغاز می کند. فیلیپس با اقتباس از پیشینه خود به عنوان یک روانکاو و یک نویسنده با استعداد، خوانندگان را به سفری به پیچیدگی های روان...