پرسش نامه هوش هیجانی بار_آن (برای ورود به آزمون اینجا کلیک کنید)

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (به انگلیسی: Emotional intelligence | EI) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EI بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و...

پرسش نامه افسردگی بک (برای ورود به آزمون اینجا کلیک کنید)

پرسش نامه افسردگی بک به عنوان یک آزمون نابسته به فرهنگ شناخته شده و ماده های مورد بحث آن اختصاص به محیط اجتماعی ندارد و حتی مخصوص هیچ طبقه اقتصادی یا تحصیلی معینی نیست، این مسأله به سادگی بیانگر آن است که وقتی کسی به عنوان افسرده در این آزمون تشخیص داده شد(نظر به این...

پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28)(برای ورود به آزمون اینجا کلیک کنید)

پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28) با ۲۸ سوال توسط گلدبرگ و هیلرارائه شده و دارای ۴ مقیاس فرعی است و هر مقیاس ۷ پرسش دارد. آزمون یا تست عبارتست از وسیله ای که به روش علمی تهیه شده و برای اندازه گیری عینی استعدادها و تواناییهای فردی به کار می رود.  نقش اصلی هر آزمون روانی...