با پرسش نامه اضطراب بک می توانید به شکل آنلاین میزان اضطراب خود را بسنجید و در صورتی نیاز برای درمان آن اقدامات لازم را انجام دهید.

لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.

۱.کرخی و گز گز شدن ( مور مور شدن)
۲.احساس داغی (گرما)
۳.لرزش درپاها
۴.ناتوانی در آرامش
۵.ترس از وقوع حادثه بد
۶.سرگیجه و منگی
۷.تپش قلب و نفس نفس زدن
۸.حالت متغیر ( بی ثبات)
۹.وحشت زده
۱۰.عصبی
۱۱.احساس خفگی
۱۲.لرزش دست
۱۳.لرزش بدن
۱۴.ترس از دست دادن کنترل
۱۵.به سختی نفس کشیدن
۱۶.ترس از مردن
۱۷.ترسیده ( حالت ترس)
۱۸.سوء هاضمه و ناراحتی شکم.
۱۹.غش کردن (ازحال رفتن)
۲۰.سرخ شدن صورت
۲۱.عرق کردن ( نه در اثر گرما)